Xổ số thứ hai

Xổ số thứ bảy - luật chơi + chỉ dẫn: cách chơi từ Nga

Quy tắc và điều khoản của bản vẽ

Chiến thắng tiền mặt xảy ra, nếu người chơi đoán 6 của 45 con số. Cũng có thể giành được tiền bằng cách sử dụng hai quả bóng thưởng. Của 45 bóng được rút ra 6 chuyên ngành và 2 bóng phụ. Điều này xảy ra với sự trợ giúp của trống xổ số.

Trong xổ số Úc phổ biến nhất cho đến nay 7 Siêu rút thăm được tổ chức mỗi năm một lần. Giải độc đắc trong họ là 20-30 triệu đô la Úc.

Chơi xổ số, bạn cần đăng ký và xác minh trên tatts.com. Cơ quan quản lý xổ số muốn chắc chắn rằng, trong trường hợp chiến thắng người đó sẽ nhận được, ai đã mua vé và ai có tài khoản. Nó cũng được yêu cầu theo Thỏa thuận phòng chống rửa tiền và theo luật pháp Úc, chỉ mọi người mới có thể chơi xổ số, đạt tới 18 năm. Bạn có thể chơi mà không cần xác minh. Nhưng sau đó bạn không thể nhận được tiền thắng của mình.

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 3

Phòng: 9 – Vé: 3

Phòng: 10 – Vé: 4

Phòng: 11 – Vé: 6

Phòng: 12 – Vé: 6

Phòng: 13 – Vé: 7

Phòng: 14 – Vé: 7

Phòng: 15 – Vé: 10

Phòng: 16 – Vé: 10

Phòng: 17 – Vé: 12

Phòng: 18 – Vé: 12

Phòng: 19 – Vé: 15

Phòng: 20 – Vé: 16

Phòng: 21 – Vé: 17

Phòng: 22 – Vé: 19

Phòng: 23 – Vé: 21

Phòng: 24 – Vé: 22

Phòng: 25 – Vé: 23

Phòng: 26 – Vé: 24

Phòng: 27 – Vé: 27

Phòng: 28 – Vé: 28

Phòng: 29 – Vé: 30

Phòng: 30 – Vé: 31

Phòng: 31 – Vé: 31

Phòng: 32 – Vé: 38

Phòng: 33 – Vé: 39

Phòng: 34 – Vé: 40

Phòng: 35 – Vé: 42

Phòng: 36 – Vé: 47

Phòng: 37 – Vé: 50

Phòng: 38 – Vé: 52

Phòng: 39 – Vé: 54

Phòng: 40 – Vé: 55

Phòng: 41 – Vé: 59

Phòng: 42 – Vé: 63

Phòng: 43 – Vé: 65

Phòng: 44 – Vé: 67

Phòng: 45 – Vé: 70

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 4

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 7

Phòng: 10 – Vé: 10

Phòng: 11 – Vé: 11

Phòng: 12 – Vé: 15

Phòng: 13 – Vé: 21

Phòng: 14 – Vé: 25

Phòng: 15 – Vé: 31

Phòng: 16 – Vé: 38

Phòng: 17 – Vé: 44

Phòng: 18 – Vé: 48

Phòng: 19 – Vé: 60

Phòng: 20 – Vé: 71

Phòng: 21 – Vé: 77

Phòng: 22 – Vé: 77

Phòng: 23 – Vé: 104

Phòng: 24 – Vé: 116

Phòng: 25 – Vé: 130

Phòng: 26 – Vé: 130

Phòng: 27 – Vé: 167

Phòng: 28 – Vé: 185

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 7

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 20

Phòng: 11 – Vé: 32

Phòng: 12 – Vé: 41

Phòng: 13 – Vé: 66

Phòng: 14 – Vé: 80

Phòng: 15 – Vé: 117

Phòng: 16 – Vé: 152

Phòng: 17 – Vé: 188

100% 5 – tại 5 đoán:

Phòng: 7 – Vé: 6

Phòng: 8 – Vé: 12

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 50

Phòng: 11 – Vé: 100

Phòng: 12 – Vé: 132

Cách hoạt động của Xổ số Thứ Hai ở Úc?

Để tham gia trò chơi, bạn phải chọn sáu số từ ma trận 1-45. Người chơi có thể sử dụng các số yêu thích / quan trọng của họ trong trò chơi hoặc dựa vào trình tạo số ngẫu nhiên và nhận được một tổ hợp số ngay lập tức. Xổ số thứ hai có kết hợp trúng thưởng, bao gồm sáu quả bóng chính và hai quả bóng thưởng. Bóng thưởng được chọn từ bốn mươi lăm con số được sử dụng trong trò chơi. Những quả bóng thưởng này được sử dụng cho nhiều giải thưởng bổ sung khác nhau và mang đến cho bạn cơ hội giành chiến thắng với một số thông thường và hai tiền thưởng. Đây chỉ là một cách, nhờ đó xổ số này tăng cơ hội chiến thắng của bạn.

Đánh giá bài viết